Biennale di Venezia
May 13 / November 26 - 2017

Curator
Vincenzo Sanfo
GUEST: Lee Kuang-Yu
GUEST: Lee Kuang-Yu
Sisto Righi
Sisto Righi
Marco Tentoni
Marco Tentoni
Xing Gang
Xing Gang
Giovanni Giulianelli
Giovanni Giulianelli
Patrizia Taddei
Patrizia Taddei
Priscilla Beccari
Priscilla Beccari
Zhang Wang
Zhang Wang
Fu Yuxiang
Fu Yuxiang
Zhao Wumian
Zhao Wumian
Yishan
Yishan
Giancarlo Frisoni
Giancarlo Frisoni
EVENT- Giovanna Fra
EVENT- Giovanna Fra

Partners