Biennale di Venezia
May 22 / November 1 - 2021

Curator
Vincenzo Sanfo
Ming Yiming
Ming Yiming
Wang Yi
Wang Yi
Shen Jingdong
Shen Jingdong
Marco Nereo Rotelli
Marco Nereo Rotelli
Nie Jing Zhu
Nie Jing Zhu
Wu Wei
Wu Wei
Enrico Muscioni,<br> Massimiliano Raggi, <br>Riccardo Varini & Department of Design of Università degli Studi della Repubblica di San Marino
Enrico Muscioni,
Massimiliano Raggi,
Riccardo Varini & Department of Design of Università degli Studi della Repubblica di San Marino

Partners