Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Giovanna Fra
Giovanna Fra
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Xu De Qi
Xu De Qi
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Li Geng
Li Geng
Xing Junqin
Xing Junqin
Thea Tini
Thea Tini
Martina Conti
Martina Conti
Sebastian
Sebastian
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich

Partners