Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Xu De Qi
Xu De Qi
Thea Tini
Thea Tini
Xing Junqin
Xing Junqin
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Giovanna Fra
Giovanna Fra
Martina Conti
Martina Conti
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Li Geng
Li Geng
Sebastian
Sebastian

Partners