Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Xing Junqin
Xing Junqin
Sebastian
Sebastian
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Giovanna Fra
Giovanna Fra
Thea Tini
Thea Tini
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Martina Conti
Martina Conti
Xu De Qi
Xu De Qi
Li Geng
Li Geng

Partners