Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Li Geng
Li Geng
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Sebastian
Sebastian
Martina Conti
Martina Conti
Xing Junqin
Xing Junqin
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Giovanna Fra
Giovanna Fra
Thea Tini
Thea Tini
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Xu De Qi
Xu De Qi

Partners