Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Giovanna Fra
Giovanna Fra
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Sebastian
Sebastian
Xu De Qi
Xu De Qi
Li Geng
Li Geng
Xing Junqin
Xing Junqin
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Thea Tini
Thea Tini
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Martina Conti
Martina Conti

Partners