Biennale di Venezia
May 13 / November 26 - 2017

Curator
Vincenzo Sanfo
Fu Yuxiang
Fu Yuxiang
Sisto Righi
Sisto Righi
Yishan
Yishan
Zhao Wumian
Zhao Wumian
Giovanni Giulianelli
Giovanni Giulianelli
Zhang Wang
Zhang Wang
Patrizia Taddei
Patrizia Taddei
Marco Tentoni
Marco Tentoni
EVENT- Giovanna Fra
EVENT- Giovanna Fra
Xing Gang
Xing Gang
GUEST: Lee Kuang-Yu
GUEST: Lee Kuang-Yu
Priscilla Beccari
Priscilla Beccari
Giancarlo Frisoni
Giancarlo Frisoni

Partners