Biennale di Venezia
May 11 / November 24 - 2019

Curator
Vincenzo Sanfo
Xu De Qi
Xu De Qi
Jens W. Beyrich
Jens W. Beyrich
Li Geng
Li Geng
Thea Tini
Thea Tini
Tang Shuangning
Tang Shuangning
Chen Chengwei
Chen Chengwei
Gisella Battistini
Gisella Battistini
Gabriele Gambuti
Gabriele Gambuti
Dario Ortiz
Dario Ortiz
Xing Junqin
Xing Junqin
Giovanna Fra
Giovanna Fra
Sebastian
Sebastian
Martina Conti
Martina Conti

Partners