Biennale di Venezia
May 13 / November 26 - 2017

Curator
Vincenzo Sanfo
Fu Yuxiang
Fu Yuxiang
GUEST: Lee Kuang-Yu
GUEST: Lee Kuang-Yu
Zhang Wang
Zhang Wang
Giovanni Giulianelli
Giovanni Giulianelli
Priscilla Beccari
Priscilla Beccari
Giancarlo Frisoni
Giancarlo Frisoni
Sisto Righi
Sisto Righi
Yishan
Yishan
Patrizia Taddei
Patrizia Taddei
Xing Gang
Xing Gang
Marco Tentoni
Marco Tentoni
Zhao Wumian
Zhao Wumian

Partners